Warsztat Terapii Zajęciowej

wtz 482x640 - kopia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KIERMASZE ŚWIĄTECZNE:


-10.12.22r SOBOTA- KIERMASZ  WYROBÓW  ŚWIĄTECZNYCH W  NASZYM WTZ UL. STAWOWA 1 W BYDGOSZCZY


- 12-13.12.22r- NASZE STOISKOZ WYROBAMI W BCOPW UL.GDAŃSKA 5 W BYDGOSZCZY

Nasza oferta jest bardzo urozmaicona, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i są bezpłatne.Aby zostać Uczestnikiem należy zgłosić się do naszej siedziby wraz z niżej podanymi dokumentami:

1. Podanie

2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (ze wskazaniem do Warsztatu Terapii Zajęciowej)
Warsztat  Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku...

Niewidomych prowadzi różne formy rehabilitacji zawodowej i społecznej, zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki niepełnosprawnej w różnych dziedzinach życia. Podstawową formą rehabilitacji w WTZ jest przede wszystkim rehabilitacja społeczna i zawodowa.


Rehabilitacja  społeczna obejmuje zarówno proces przygotowania osoby niepełnosprawnej do aktywnego życia  jak i kształtowanie prawidłowych  postaw otoczenia tak, aby umożliwić jednostce pełną integrację w środowisku społecznym. Polega na usprawnianiu prawidłowych relacji społecznych.

Wykorzystanie rehabilitacji społecznej jest bardzo ważne, a celem jej jest kształtowanie prawidłowych postaw społecznych.
Rehabilitacja zawodowa jest etapem powrotu człowieka  z niepełnosprawnością do społeczeństwa. Jej celem jest zatrudnienie  na otwartym rynku pracy, ZAZ lub ZPCH . Brak aktywności zawodowej oraz nieumiejętność wypełniania wolnego czasu mogą powodować pogorszenie społecznego funkcjonowania. W WTZ do osiągnięcia jak najlepszych wyników rehabilitacji wykorzystuje się różne formy terapii zajęciowej:

- ergoterapia, leczenie pracą poprzez wykorzystanie różnych  rodzajów i technik pracy oraz rekreacji. Ergoterapia polega na wykorzystaniu pracy jako metody  rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Rehabilitacyjne walory pracy, głównie polegają na odtwarzaniu zdolności do udziału w życiu społecznym, celowej aktywności, zainteresowań, potrzeby pełnienia ról społecznych.
W zależności od rodzaju schorzenia oraz aktualnego stanu psychicznego dobierany jest właściwy rodzaj wykonywanych prac.

- arteterapia, wykorzystująca szeroko pojęte znaczenie sztuki, realizowana jest w  Warsztacie poprzez  między innymi: rzeźbiarstwo, rękodzieło rysunek zdobnictwo i dekoratorstwo, krawiectwo, stolarstwo, hafciarstwo, tworzenie tkanin artystycznych, podstawy informatyki i obsługi urządzeń biurowych.

- socjoterapia, organizowanie sprzyjającego środowiska społecznego, w celu eliminowania zaburzeń komunikacji oraz uzyskanie lepszego przystawania społecznego uczestnika.

- kinezyterapia, organizowanie porannej ogólnorozwojowej gimnastyki dla uczestników, zajęcia sportowe, spacery, umożliwienie uczestnikom korzystania z karnetów na basen.

- ludoterapia, zapewnienie uczestnikom możliwości relaksu i ekspresji siebie za pomocą odpowiednio dobranych gier i zabaw. W ramach ludoterapii prowadzone są gry, konkursy  i zabawy taneczne. Udział w tych zajęciach usprawnia fizycznie psychicznie, rozwija intelektualnie, rozładowuje wewnętrzne napięcia.

- trening ekonomiczny, nauka planowania wydatków i umiejętnego gospodarowania pieniędzmi.

- muzykoterapia, metoda postępowania wykorzystująca wieloraki wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka. Muzykoterapię wykorzystuje się w celu rozładowania napięć, relaksacji, uwrażliwienia, wzrostu pozytywnego nastawienia do życia.

- sylwoterapia, czynnikiem terapeutycznym jest kontakt z przyrodą.

- trening umiejętności społecznych, rozwija umiejętności interpersonalne, które pozwalają skutecznie radzić sobie w życiu osobistym lub zawodowym. Stosowany jest u osób z deficytem tych umiejętności.

- biblioterapia, terapeutyczne wykorzystanie tekstu pomaga w komunikacji, pobudza do rozmowy.

- dramatoterapia, wykorzystuje elementy teatru i dramy, w przygotowaniu przedstawień i udział w nich. Celem jest poprawa komunikacji z otoczeniem, przywrócenie wiary we własne siły, wyzwolenie pozytywnych emocji.