Historia WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej „mega – Art” to pierwszy Warsztat w Bydgoszczy. Placówka powstała z inicjatywy lekarzy psychiatrii Henryki i Andrzeja Cholewińskich. Rozpoczęcie działalności datuje się na 8 luty 1993 r.
Od 1 września 2008r organem prowadzącym jest Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko- Pomorski.
Celem działalności jest rehabilitacja społeczna i zawodowa głównie dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Korzystając z dotychczasowych doświadczeń i wzbogacany o nowe, WTZ pragnie kontynuować pierwotną ideę misji powstania.

Na przestrzeni kilkuletniej działalności WTZ wielu Uczestników otrzymało możliwość powrotu do życia społecznego i zawodowego. Placówka nasza współpracuje z instytucjami  prowadzącymi warsztaty psychologiczne, aktywizacji zawodowej i społecznej. Ponadto Uczestnicy warsztatu biorą czynny udział w:

- konkursach plastycznych
- spartakiadach  sportowych
- wystawach
- zajęciach edukacyjnych
- wycieczkach
- kiermaszach

odnosząc niejednokrotnie sukcesy.