Pracownie

rękodzieła artystycznego

komputerowa

krawiecka

kulinarna

ogrodnicza

plastyczna

ceramiczno-rzeźbiarska

stolarska

tkaniny artystycznej

teatralno-oświatowa 

więcej zdjęć wyrobów w ,,galeria"

Zajęcia dodatkowe

Muzykoterapia

Od grudnia 08r zostały ponownie wprowadzone zajęcia muzykoterapii. W zajęciach tych uczestniczą wszyscy Uczestnicy WTZ, podzieleni na grupy według pracowni. Liczebność grup została pomniejszona z ok. 10 do 5 osób, co pozwala na uzyskanie lepszych efektów terapii. Wprowadzone zostały indywidualne zajęcia, gdzie chętni Uczestnicy mają możliwość nauki gry na dostępnych instrumentach, dyskusji na tematy muzyczne itp.

Psychoterapia

Nieodłącznym elementem rehabilitacji prowadzonej w Warsztacie Terapii Zajęciowej jest terapia psychologiczna. Uczestnicy regularnie mogą korzystać z pomocy psychologa zatrudnionego w WTZ. Oddzialywania psychologa będące nieodłącznym elementem rehabilitacji prowadzone są regularnie i wielopoziomowo, w sposób dostosowany oraz zgodny z profilem placówki.
Każdy uczestnik bierze udziałÂ  w cotygodniowej terapii grupowej, której podstawy opracowane są w oparciu o podejście poznawczo – behawioralne. Psycholog zgodnie ze wskazanym podejściem posługuje się między innymi metodami: planowanie aktywności, trening relaksacyjny, trening umiejętności społecznych poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, badanie wyobrażeniowych konsekwencji zachowania, klaryfikacja, kierowany dialog. Psychoterapia odbywa się w około 6-cio osobowych grupach. Każda grupa spotyka się raz w tygodniu.
Uczestnicy terapii zgodnie z aktualnymi problemami oraz wskazaniami korzystają również z terapii indywidualnej nastawionej na rozwiązanie konkretnego problemu.


Kultura Zdrowotna

Kontynuowane są zajęcia z kultury zdrowotnej. Spotkania prowadzone są przez pielęgniarkę WTZ, dotyczące szeroko rozumianej kultury zdrowotnej. Podczas zajęć pacjenci mogą zdobyć informacje dotyczące między innymi : podstawowych zasad higieny (higiena osobista, otoczenia), zdrowych zasad żywienia, higienicznego tryby życia. Formy oraz techniki przekazu zawsze dostosowane do możliwości podopiecznych. Informacje przekazywane są przy pomocy: filmu, pogadanki, wykładu. Niejednokrotnie uczestnicy otrzymują ulotki, broszury, plakaty przybliżające omawiany zakres tematyczny.