Pracownicy

Kierownik WTZ przy PZN
- Arkadiusz Kucharski 

Lewandowska Lidia
- G?wna ksi?gowa

BANACHOWICZ Sylwia
- Pracownia ogrodnicza

WO?OWICZ  Magdalena
- Pracownia ceramiczno-rze?biarska 

GR?DZKA Jolanta
- Pracownia komputerowa

JASZCZYSZYN Mariola
- Pracownia r?kodzie?a artystycznego

?YSZKIEWICZ Marlena
- Pracownia krawiecka

TRUSZCZY?SKI Rados?aw
- Pracownia stolarska

SIERACKA Aleksandra
- Pracownia kulinarna

STASIULEWICZ Stanis?aw
- Pracownia plastyczna

ZEGZU?A Anna
- Pracownia tkaniny artystycznej

G?Y?EWSKA Agnieszka
- Pracownia teatralno- o?wiatowa

RADOMSKA Iwona
- Piel?gniarka

KU?AGA Agnieszka
- Psycholog

PO?AROWSKA Paulina

- MuzykoterapeutaG?SIOR Jerzy
- Kierowca

SOBECKI Rafa?
- Pracownik administracyjny