Aktualno?ci

aktualno?ci

2016r

szersze relacje na facebooku

Zapraszamy na Kiermasze ?wi?teczne z naszym udzia?em:

 

- 12-13.XII Wydzia? Komunikacji, Bydgoszcz ul. Grudzi?dzka 9-15 budynek A

- 17-18.XII Zasp? Pa?acowy w Ostromecku

PA?DZIERNIK 2016r

- wyjazdy na groby 

- wizyta przyjaci? z WTZ ,,Victoria"

WRZESIE? 2016r

- wycieczka do Biskupina

- wycieczka do Cha?mna

- wizyta medalistki z IO Rio de Janerio- Moniki Ciaciuch

- wyj?cie do MCK -rze?by Patrycji Piwosz

- wyjscie na wystawe pokonkursow? im. T. Ociepki

- Teatr z Krakowa w WTZ

LIPIEC 2016r

- LM? Juniorw - wyjscia na stadion Zawiszy

- BIM- wyjscia na festiwal

- cykl wyj?? do Biblioteki B?onie

CZERWIEC 2016r

-Festiwal OFAON -Brodnica

- wycieczka do zak?adw Volkswagena w Poznaniu

-zawody p?ywackie -Inowroc?aw

-65-lecie PZN - stoisko WTZ 

MAJ 2016 r

- Dzie? Godno?ci Os. Niepe?nosprawnych - My?l?cinek

- zawody p?ywackie - Osielsko

- Obchody Dnia Matki w WTZ

KWIECIE? 2016 r

- wycieczka do cegielni Stopka

- zabawa na powitanie wiosny

- udza? grupy w konferencji ,,muzyka i Edukacja" w UKW Bydgoszcz

- XVII uroczysta Sesja Rady Miejskiej Osob niepe?nosprawnych

- wernisa? I. Bednarczyka (WTZ)  w Kamienica 12

MARZEC 2016r

-wernisa? P. Matuszka (WTZ) w Galerii Kantorek

- wernisa?  R. Zeydlewicza (WTZ) - w Kamienica 12

- Dzien Kobiet-uroczyste obchody w WTZ

- kiermasze Wielkanocne: Urz?d Marsza?kowski w Toruniu, Pa?ac w Ostromecku, 

- wyjazd grupy do DPS w Tonowie- odwiedziny naszego uczestnika

- uroczyste ?niadanie Wielkanocne w WTZ

- wyst?p mega-Aktore w COL ,,Atma"

LUTY 2016 r

-wyst?p Teatru z Krakowe w WTZ

- zabawa karnawa?owa

-wybory do Samorzadu WTZ

STYCZE?  2016 r

_wyst?p ,,mega-Aktorw" w Polskim Zwiazku Niewidomych

- wyst?p ,,mega-Aktorw" w WTZ Victoria

- wyst?p ,,mega-Aktorw" w WTZ Stara Ochronka

- wyst?p ,,mega-Aktorw" w WTZ T?cza

- wyst? teatru z Krakowa w WTZ

- kol?da w WTZ

- wyst?p zespo?u ,, Z?ote ?any"

2015r

GRUDZIE? 2015r

-kiermasz w Urzedzie Miasta- Bydgoszcz

-kiermasz w Urzedzie Marsza?kowskim- Toru?

- kiermasz w Pa?acu Ostromecko

- kiermasz w naszym WTZ

- wigilia

- wyj?cie do kina

PA?DZIERNIK 2015r

- Warszawa, Och Teatr-wyr?nienie dla naszega A. Pyciora w konkursie plastycznym org. przez PFRON- uroczysta gala

- MDK 5- udzia? w przedstawieniiu freg. operetki ,,Baron Cyga?ski"

- Rypin - wyst? na festiwalu Piosenki ?o?nierskiej

- Pa?ac M?odzierzy w Bydgoszczy -udzia? w  Dniu Papieskim

- wycieczka ,,Stolarzy" do stolari ,,Solidwood"

- wyst?p naszych ,,mega-Aktorw" w Centrum Opieki dla Doros?ych w Bydgoszczy

- Teatr z Krakowa w WTZ - przedstawienie 

WRZESIE? 2015r

- Wycieczka do Grudzi?dza

- Udzia? w projekcie ,, Bydgoszcz zdrowa, wolna od na?ogw"

- Wycieczka do Biskupina

- po?egnanie lata - zabawa w WTZ

- Warszawa, Och Teatr- wyr?nienie dla naszego A. Pyciora w konkursie plastycznym org. przez PFRON

LIPIEC 2015r

- Bydgoskie Impresje Muzyczne -cykl wyj?? na festiwal

- W zdrowym ciele zdrowy duch- ?wiczenia na swie?ym powietrzu, gry plenerowe itp.. w WTZ

- wakacyjne spacery po Bydgoszczy z serii ,,Poznajemy nasze Miasto"

- MDK 5 - przedstawienie fragmentw z operetki Baron Cyga?ski

CZERWIEC 2015r

- OFAON Brodnica - udzia? ,,mega-Aktorw" w festiwalu artystycznym

- targi ekonomii spo?ecznej KPOWES- stoisko naszego WTZ, Bydgoszzcz Stary Rynek

- mitting p?ywacki  w Inowroc?awi - udzia? w zawodach naszych,,mega-P?ywakw"

- spartakiada sportowa z ?DS ,, Wrzos" - Fordon-Bydgoszcz

- Bydgoski Impresje Muzyczne-wyjscie na koncerty

MAJ 2015r

- Dni Tolerancji Praw Cz?owieka i Itegr. Europiejskiej-prezentacja naszego WTZ

- Dzie? Osb z Niepe?nosprawno?ci? Intelektualn?-obchody,wernisa? prac bydgoskich WTZ-w 

- uroczyste obchody Dnia Matki w WTZ-spotkanie z rodzicami

- udzia? w zawodach p?ywackich w Osielsku

- wyj?cie do Opery Nova

- udzia? w pielgrzymce  os. niepe?nosprawnych w Bydgoszczy 

- udzia? w przegl?dzie teatralnym w Grce Klasztornej


KWIECIE? 2015r

- udzia? w XVI Sesji Rady Miasta  Osb Niepe?nosprawnych

- wyst?p naszej Uczestniczki Beaty na XVI Sesji Rady Miasta -akordeon

- ?niadanie Wielkanocne przygotowane przez pr. Kulinarn?

- wyj?cie na wystaw? malarstwa do Galerii Wsplnej 

- wyst?p w WTZ grupy teatralnej ,,Malu' z Krakowa

MARZEC 2015r

- wyst?py naszej grupy teatralnej ,,mega-Aktorzy" z przedstawieniem ,,Kopciuszek" w WTZ Bia?y Domek, WTZ Victoria, WTZ Wiatrak 

- wyj?cie na wystaw? do Galerii Wsplnej

- wyj?cie na wystaw? do Galerii Kantorek

- Kiermasz Wielkanocny Pa?ac Ostromecko

- Kiermasz Wielkanocny  w Urz?dzie Marsza?kowskim w Toruniu 

- ,,Arty?ci Artystom" - nasze stanowisko na koncercie org. przez Fundacj? Przedmie?cie R?y


LUTY 2015r

- wybory do Samorz?du WTZ

- wyjscie do Opery Nova

STYCZE? 2015r

- powi?kszenie WTZ o pracowni? teatralno-o?wiatow? 

- wizyta go?ci z PZN

- Teatr WTZ- przedstawienie teatru z Krakowa

- wsplne koledowanie z ?DS ,,Wrzos"

- kol?da w WTZ

- wyjscie do Opery Nova- przedstawienie baletowe


2014r

GRUDZIE? 2014r

-kiermasz na UKW 

- kiermasz w Polskim Zwiazku Niewidomych 

- kiermasz w siedzibie WTZ 

- Wigilia w WTZ

- kiermasz w Pa?acu Ostromecko 

LISTOPAD 2014r

- Brodnica- ,,Jesieny turniej kr?glarski"

- ,,Apel Niepodleg?o?ci" - obchody Dnia Niepodleg?o?ci w WTZ


PA?DZIERNIK 2014r

- Warszawa, OCH-TEATR- uroczysta gala konkursu ,, Pi?kno natury" org. przez PFRON  

- Toru? -wr?czenie nagrd w konkursie plastycznym org. przez PFRON

- ,,Wieczorek Poetycki'- spotkanie z autork? P. Helen? Skonieczka

- ,,Warsztaty w Warsztacie"

- kiermasz odzie?y w WTZ ,,Jesienna szafa"

- Dzie? Papieski w WTZ

- obchody dnia ,,Bia?ej Laski" w PZN

- ,, Bydgoszcz od ?witu do zmierzchu" projekcja filmu w MCK

- Dzie? Sportu w WTZ -konkurencje: bilard, pi?karzyki, si?owanie na r?k?, tenis sto?owy 

- XII MKUON - konkurs umiej?tno?ci Uczestnikw z bydgoskich WTZ-w w Zespole Szk? Sporzywczych

 

WRZESIE? 2014r

- udzia? naszych Uczestnikw, Marioli i Janusza w X Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych 

- ,,Wspomnienia z wakacji' - spotkanie organizowane przez OKATIK w APK 

- wycieczka do Biskupina

SIERPIE? 2014r

- wyj?cie do Ogrodu Botanicznego

- wernisa? naszego Uczestnika  w Galerii Kantorek

LIPIEC 2014r

- wyjscie na Bydgoskie Impresje Muzyczne

- wyjscie na  Busker Fest

-- wycieczka do Inowroc?awia 

CZERWIEC 2014r

- BWA- wernisa? archiwalnych prac uczestnikw WTZ 1993r-2014r

- Bia?e B?ota - wizyta w Le?nictwie BB- zaj?cia w plenerze

- ?asin - turniej ping-ponga - I miejsce dla naszego Uczestnika P. Gurdaka

-Inowroc?aw - zawody p?ywackie

- UKW Bydgoszcz - lekcje dyplomowe studentw wych. muzycznego

- ?D? ,,Wrzos"- udzia? w spartakiadzie sportowej

MAJ 2014r

- obchody Dnia Osb Niepe?nosprawnych- My?l?cinek

- zawody p?ywacke - Osielsko

-  Kruszwickie Echa - festiwal artystyczny w Kruszwicy

- uroczyste obchody Dnia Matki - spotkanie z rodzinami w WTZ

- Grka Klasztorna - udzia? w przegl?dzie artystycznym

- Bydgoski Festiwal Nauki - wyjscie dla ch?tnych 


KWIECIE? 2014r

- Prima Aprilis w WTZ- zaj?cia na weso?o

- kiermasz wyrobw WTZ w ,,Poradni Sztuki"- 07-08.04.2014r 

- udzia? grpy w lekcjach dyplomowych studentw Edukacji Artystycznezj-  UKW

- wystep grupy teatralnej WTZ ,,mega-Aktorzy" w przedszkolu ,,Bajkolandia"

- udzia? w Sesji Rady Miasta dla osb Niepe?nosprawnych

- kiermasz Wielkanocny w Polskim Zwiazku Niewidomych-  14.04.2014r

 - kiermasz Wielkanocny w Urz?dzie Marsza?kowskim w Toruniu- 14.04.2014r

 

MARZEC 2014r

- uroczyste obchody Dnia Kobiet

- Warsztaty w Warsztacie- VIII edycja troch? ,,innych zaj??"

- wernisaz ceramiki i rysunku - prace WTZ ,,Stara Ochronka" w Galerii Ludowej

- wyjazd grupy Uczestnikw do Torunia- konkurs ,,Ale Jaja"

LUTY 2014r

- Kol?da w WTZ

- zabawa z okazji XXI rocznicy powstania WTZ 

- Walentynki w WTZ

- zwiedzanie Muzeum Wodoci?gw i Wie?y Ci?nie? w Bydgoszczy WWW

- zwiedzanie Muzeum Wojsk L?dowych w Bydgoszczy

- podjecie pracy przez naszego Uczestnika w ZPCHR

- Ostatki -  wsplne P?CZKOWANIE w WTZ

- wyjscie do biblioteki UKW- wystawa fotografii

STYCZE? 2014r

- wybory do Samorz?du WTZ

- kol?dowanie w PZN-wyst?p grupy ,,mega-Aktorzy"    WWW

- ,,Warsztaty w Warsztacie"- VII edycja troche innych zaj?? w WTZ

- Jase?ka przygotowane przez przedszkolakw z ,, Bajkolandii"- wizyta m?odych aktorw w WTZ

- Teatr w WTZ- wystep profesjonalnych aktorw z Krakowa

- ,,Koncert Noworoczny" w WTZ- muzycy z UKW Bydgoszcz

- wyst?p ,,mega -Aktorw" w SOSW nr.3 WWW


2013r

GRUDZIE? 2013r

- kiermasz wyrobw WTZ- 05.12.2013r 

- Mi?dzynarodowy Dzie? Niepe?nosprawnych - obchody w MCK-u 

- kiermasz ?wi?teczny w Ostomecku 

- kiermasz ?wi?teczny w Urz?dzie Marsza?kowskim w Toruniu 

- Wigilia w WTZ

- Sylwester w WTZ- zabawa


LISTOPAD 2013r

- Dzie? Niepodleg?o?ci - uroczyste obchody w WTZ

- FART- Festiwal Twrczosci Osb Niepelnosprawnych- nagroda i wyr?nienia dla naszych Uczestnikw

PA?DIERNIK 2013r

- TOTAL-ART- malarstwo w opuszczonym budynku ,,Gryf"

- Dzie? Papieski z ?DS ,,Wrzos"

- 20 lat WTZ w woj. kuj-pom.-wyjazd grupy do Warszawy- wystawa prac Uczestnikw w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo?ecznej, zwiedzanie Warszawy

- Magia Teatru- spotkanie w Pa?acu M?odzie?y 

- ,,Na ?lasku - gwara na weso?o" - spotkanie w APK

- XI MKUON- zawody, przegl?d twrczo?ci WTZ z Bydgoszczy

WRZESIE? 2013r

- 20 lat WTZ  w woj. KUJ-POM. - prezentacja WWW

- Kobylniki- udzia? w II Turnieju Strzeleckim

- zabawa w WTZ - po?egnanie lata

- Debata z okazji 20-lecia dzia?alniosci WTZ-w w woj. Kujawsko-Pomorskim- Toru? WWW -relacja 

- Gala z okazji 20 lecie dzia?alnosci WTZ- w w Wojewdztwie Kujawsko-Pomorskim- Toru? WWW- relacja 

- rajd rowerowy do My?l?cinka

- grzybobranie- wyjazd grupy na grzyby 

- podj?cie pracy w ZAZ przez naszego Uczestnika

- ,,Warsztaty w Warsztacie" pi?ta edycja ,,troch? innych zaj??"


SIERPIE? 2013r

- Streetart

LIPIEC 2013r

- wyjscie na Bydgoskie Impresje Muzyczne

- wyj?cie na Wysp? M?y?sk? - projekt ?ciana M?y?ska 

- wizyta go?ci z ?DS ,,Wrzos"

- wyj?cie do Ogrodu Botanicznego

- Wyspa M?y?ska- turniej pi?ki siatkowej

- grillowanie z ?DS ,,Wrzos"

CZERWIEC  2013r

- ,,mega-art odzie?owy rajd" - kiermasz odzie?owy

- Dzie? Sportu w WTZ

- Jarmark ?wi?toja?ski - stoisko WTZ

- powitanie lata- zabawa

- plener w Le?nictwie Bia?e B?ota

MAJ 2013r

- wernisa? S?awka Mianowicz 

- OFAON festiwal teatraln w Brodnicy

- udzia? w festiwalu teatralnym- Grka Klasztorna

- Dzie? Godnosci Osb Niepe?nosprawnych-My?l?cinek

- udzia? w festiwalu artystycznym - Kruszwica

- obchody Dnia Matki w WTZ- spotkanie z rodzinami Uczestnikw

- warsztaty w warsztacie- czwarta edycja ,, troch? innych zaj??" 

 

KWIECIE? 2013r

- wyj?cie na wernisa? P. Magiery-Galeria Ludowa

- zabawa w WTZ - powitanie wiosny

- udza? w Sesji Rady Miasta Bydgoszczy

- wyst?p grupy aktorskiej ,,mega- Aktorzy" w DPS ,,Jesie? ?ycia"  

 

MARZEC 2013r

-?niadanie Wielkanocne w WTZ

-  udzia? w wystawie i aukcji prac plastycznych ,,ART BRUT"  w Centrum Kultury,Higieny i Zdrowia Psychicznego Araszkiewicz

- obchody  Dnia Kobiet w WTZ

- podj?cie pracy przez nasz? Uczestniczk? w ZPCh 

- kiermasz wielkanocny w UM w Toruniu- 19.03.2013r

- kiermasz wielkanocny w Zespole Pa?acowym w Ostromecku 

- w ramach muzykoterapii udzia? w konferencji ,,Witold Lutos?awski" - UKW

- podjecie pracy przez naszego Uczestnika w ZPCh

 

LUTY 2013r

- 20 lat naszego WTZ- zabawa, wyst?p kabaretu WTZ

- kiermasz walentynkowy w Che?mnie

- Walentynki w WTZ

- wyst?p teatru z Krakowa w WTZ

 

STYCZE? 2013r

- Koncert Noworoczny w WTZ

- kol?da w wtz

-koncert kol?d  w siedzibie w PZN

- wyst?p grupy teatralnej WTZ w OSW nr.3   WWW

-koncert kol?d- wsplne kol?dowanie z ?DS ,,Wrzos"

- wybory do samorz?du WTZ 

2012r

GRUDZIE? 2012r

-  kiermasz  w Zespole Pa?acowym w Ostromecku

-  kiermasz wyrobw WTZ w Urz?dzie Marsza?kowskim w Toruni

- kiermasz wyrobw uczestnikw WTZ w siedzibie WTZ ul. Stawowa 1

- 19.12.2012r wigilia

 

LISTOPAD 2012r

- X Mi?dzywarsztatowy Konkurs Umiej?tno?ci Os.Niepe?nosprawnych  

- obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci w WTZ

- Warszawa- gala z okazji X Oglnopolskiego Konkursu ,,Otwarte drzwi", wyr?nienie dla Marka Urbanskiego (galeria)

 

PA?DZIERNIK 2012r

- ,,warsztaty w warsztacie " trzecia edycja ,,troche innych zaj?? "w WTZ

- wernisa? prac Jacka Szwagrzyka -Pa?ac w Ostromecku (od X do XI.12r)

- wizyta go?cia z Anglii,Petera Sheltona-  zaj?cia multimedialne dla uczestnikw WTZ, efekt do obejrzenia na  http//raise-digital.blogspot.co.uk

-Brodnica -udzia? w IV Turnieju Kreglarskim Osb Niepe?nosprawnych 

- Gda?sk- udzia? zaspo?u wokalnego WTZ w Festiwalu ,,Pozapozy"

-wernisa? prac uczestnikw WTZ z cyklu  E"collage II" w  Szubi?skmi Domu Kultury (galeria)

- wernisa? prac uczestnikw WTZ na VII Europejskim Spotkaniu Artystycznym w Lubostroniu 

- grzybobranie (galeria)

- zabawa -przywitanie jesieni

 

WRZESIE? 2012r

- ,,warsztaty w warsztacie" druga edycja ,,troch? innych zaj??" w WTZ (galeria)

- wyst?p w WTZ iluzjonisty  P.Stefana Pa?niaka

- udzia? w projekcie ,,Niepe?nosprawny-pe?noprawny uczestnik ruch drogowego" 

- wycieczka do Biskupina (galeria)

- podj?cie prac przez jedn? Uczestniczk? naszego WTZ

- zawody strzeleckie- Kruszwica (galeria)

- targi Ekonomii Spo?ecznej na Starym Rynku w Bydgoszczy-stoisko WTZ  (galeria)

- kiermasz w Parafii Matki Boskiej Krlowej M?czennikw

- wycieczka do Gdyni  (galeria)

- wyjazdy grupy na wystaw? P.Matuszka 

 

SIERPIE? 2012r

- wernisa?  P. Piotra Matuszka - Ostrtomecko   (galeria) 

- wyjazdy grup na wystaw? P. Matuszka 

- zaj?cia w My?l?cinku 

- go?cie z Gruzji- zwiedzanie  WTZ    (galeria)

 

LIPIEC 2012r

- wyjazdy grupy Uczestnikw do Torunia i Lubostronia

- wizyta na BIM

 - wizyta na zlocie motocyklw

- wyr?nienie dla M. Urba?skiego w oglnopolskim konkursie ,,Sztuka osb niepe?nosprawnych" w kat. tkaniny artystycznej 

 

CZERWIEC 2012 r

- wernisa? II edycji projektu ,,E collage"- Intryguj?ca Sztuka Pocztwki   www.youtube.com/watch2v=_yfb0wJNZBw 

- wizyta na Buskers Festiwal 2012 Bydgoszcz 

- ,,warsztaty w warsztacie"- troch? inne  zaj?cia w WTZ przygotowane przez Panie instr.k-o i psycholog, zoko?czone tworzeniem filmu na temat marze?    uczestnikw WTZ

- stoisko WTZ na festynie z okazji Dnia Dziecka

- stoisko na kiermaszu w  Ostromecku, 

- zawowdy sportowe w Kowalewie Pomorskim

- zwiedzanie ogrodw ,,Hellerwka" na Piaskach

- wizyta m?odzie?y ze Szko?y Podstawowej z Brzozy -zaj?cia integracyjne

- prezentacje lekcji podyplomowych studentw z UKW w Bydgoszczy-projekty animacji kultury

- zg?oszenie prac na konkurs ,, Sztuka osb niepe?nosprawnych"- PFRON

- zawody p?ywackie -Inowroc?aw

 

MAJ 2012r

- My?l?cinek - obchody Dnia Godno?ci Osb Niepe?nmosprawnych

- przegl?d artystyczny  w Kruszwicy- I miejsce w kategorii malarstwa dla naszego uczestnika S?awka Mianowicza

- udzia? w mistrzostwach tenisa sto?owego w ?asinie 

- Dzie? Matki- spotkanie w WTZ

 

KWIECIE? 2012r

-udzai? w XIII sesji Osb Niepe?nosprawnych w UM Bydgoszczy

- Misterium Wielkopostne- spotkanie muzyczno- poetyckie przygotowane przez Uczestnikw  WTZ

- wiosenna zabawa taneczna w WTZ

- zg?oszenie udzia?u na spartakiady w  ?asinie i Kowalewie Pom.

 

MARZEC 2012r

- zapraszamy na kiermasz ?wi?teczny w dniach 02-06.04.2012r w siedzibie WTZ ul. Stawowa 1

- prezentacja multimedialna ks. Piotra Buczkowskiego z pobytu w Meksyku

- start naszej Uczestniczki w VIII Oglnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych- dwa srebrne medale

- udzia? w konkursie literackim ,,S?owo dobrze ,?e jeste?" organizowanym przez ,,Republik? Marze?" Fundacji Anny Dymnej 

- rekolekcje wielkopostne- grupa ch?tnych

- kiermasz  ?wi?teczny na UKW im. Kazimiwrza Wielkiegow Bydgoszczy w dniach 20,21.03.2012r

- wystawa i kirmasz w UW w Toruniu 26.03.2012r

- kiermasz ?wi?teczny w Pa?acu Ostromecko w dniach 31.03-01.04.2012r- serdecznie zpraszamy!!!!

- podj?cie pracy przez dwch Uczestnikw naszego WTZ

- udzia? w II edycji konkursu ,,Ale jaja" organizowanym przez SPPdP nr 26 w Toruniu

 

LUTY 2012r

- zabawa walentynkowa

- wizyta go?cia z Anglii Petera Sheltona z The Level Center- efekty pracy z naszymi Uczestnikami mo?na zobaczy? na  www.raise-digital.blogspot.com

- 19 rocznica powstania WTZ- zabawa

- wizyta grupy Uczestnikw w ZPCh ,,Holkap"

 

STYCZE? 2012r

- wyst?p teatralny

- wizyta w ?DS ,,WRZOS"

- koncert studentw z Instytutu Edukacji Muzycznej (UKW Bydgoszcz)- siedziba WTZ

- Jase?ka- wyst?py grupy tatralnej z WTZ ,,mega- Art" w zaprzyja?nionych placwkach na terenie Bydgoszcy

- wizyta go?ci z ?DS ,,Wrzos"- przedstawiwenie Jase?ek w wykonaniu Uczestnikw WTZ

 

                                                                                2011r  

WRZESIE?  2011r

- IX piesza Pielgrzymka Osb Niepe?nosprzawnych oraz Ich Rodzin (osoby ch?tne) 

- udzia? w Spartakiadzie Osb Niepe?nosprawmych i Przyjaci? w Grudzi?dzu

- wys?anie prac, spektaklu  na IX Festiwal ,,pozaprozy" w Gda?sku - kategoria plastyczna i teatralna

- wyjazd do Biskupina na XV Festyn Archologiczny

- kwalifikacje do etapu  IX Oglnopolskiego Konkursu Os. Niepe?nosprawnych organizowanego przez PFRON, dla Ireneusza Bednarczyka ( WTZ mega-Art)- Warszawa

- obchody 60-lecia PZN Okr?g Kuj-Pom.-stoisko WTZ,,mega-Art" w Urz?dzie Wojewdzkim

- udzia? w Bydgoskim Kongresie Kultury-Stolik

 

PA?DZIERNIK 2011r

 - udzia? w Olimpiadzie Os. Niepe?nosprawnych  w Koninie-III miejsce dla Micha?a E. w kategorii stolarstwo

- dyskoteka zorganizowana przez samorz?d WTZ

- ,,Dzie? Papieski' - widowisko s?owno -muzyczna, przygotowane wraz z ?DS,,B?awatek", ,,Wrzos", ,,Niezapominajka" i WTZ ,,mega-Art"

- wyjazdy na groby by?ych Uczestnikw

- zaj?cia na basenie- w ka?dy czwartek, grupa 7 os.

- udzia? w II edycja E' collage - Intryguj?ca Sztuka Pocztwki Moja wizja ko?ca ?wiata- pracownia Plastyczna z WTZ ,, mega -Art b?dzie wsp?pracowa? z koordynator i pomys?odawc? P. Monik? Klawiter, Stowarzyszenie Teatr na Barce. W rezultacie pracy warsztatowej powstan? plakaty z has?ami literackimi. Kolejnym etapem zadania b?dzie wydrukowanie prac w zminimalizowanej formie jako pocztwki. Ostatnim etapem b?dzie wykonanie brajlem na powsta?ych pocztwkach hase? tytu?owych; maszynowo oraz r?cznie przez grup? niewidz?cych i niedowidz?cych.

 

LISTOPAD 2011r

- wystawa prac naszych Uczestnik w MDK nr.3 ,,Orion" na  os. B?oniu. Gobeliny Marka Urba?skiego i prace plastyczne Jaros?awa Borowskiego (od 08.11.2011r)

- IX Mi?dzywarsztatowy Konkurs Umiejetno?ci Osb Niepe?nosprawnych- 19.11.2011r w Zespole Szk? Spo?ywczych

- udzia?  w kursie ,, Wsparcie osb z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy", organizowanym przez Klub Wsparcia Psychicznego (dla 10 Uczestnikw)

- udzia? w Kongresie Osb Niepe?nosprawnych organizowanym przez Wojewod? Kujawsko-Pomorskiego pani? Ew? Mes

- zabawa Andzrzejkowa w WTZ

- podj?cie pracy w ZAZ przez naszego Uczestnika

 

GRUDZIE? 2011r

 

- udzia? w kursie ,, Wsparcie osb z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy" -c d.

- podj?cie pracy w ZAZ przez naszego Uczestnika

- kiermasz wyrobw Uczestnikw WTZ-serdecznie zapraszamy w dniu 06.12.2011r od godz. 16.00-18.00 do naszej siedziby przy ul. Stawowej 1

- wystawa prac Uczestnikw WTZ w siedzibie Polskiego Zwi?zku Niewidomych w Bydgoszczy- 08.12.2011r

- wystawa i kiermasz prac Uczestnikw w Kompleksie Pa?acowym w Ostromecku -10,11.12.2011r

- rozstrzygni?cie konkursu ,,Inwazja Anio?w" w Nakle- II i III miejsce dla naszych Uczestnikw w kategorii: malarstwo

- prezentacja twrczo?ci Uczestnika WTZ  J. Borowskiego (poezja ) podczas obchodw 60-lecia PZN

-  wigilia WTZ

- zabawa sylwestrowa